Biuletyn Informacji Publicznej - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu
http://zsckr-jablon.biposwiata.pl

13 czerwca 2018 16:06

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych - zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów w ramach projektu pn.: „Rozwój zawodowy krokiem w przyszłość”

Nr postępowania: 34/340/03/18/RPO

treść w załącznikach

Załączniki:
Ogłoszenie [153.24 KB]
Zapytanie ofertowe [774.5 KB]
Opis przedmiotu zamówienia - zał 1 [730.5 KB]
Formularz oferty - zał nr 2 [742 KB]
Oświadczenie Wykonawcy - zał 3 [700 KB]
Wzór umowy - zał 4 [756 KB]
Wyniki postępowania [300.99 KB]
Informacja o udzieleniu zamówienia [667.03 KB]