Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu

Przetargi zobacz archiwum »

Załączniki:
Ogłoszenie [403.16 KB]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [728.24 KB]
Załącznik nr 1a - Przedmiar robót - branża budowlana [44.04 KB]
Załącznik nr 1b - Przedmiar robót - branża sanitarna [50.53 KB]
Załącznik nr 1c - Przedmiar robót - branża elektryczna [40.71 KB]
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych [106.23 KB]
Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa [658.32 KB]
Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa [609.71 KB]
Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa [450.65 KB]
Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa [263.51 KB]
Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa [605.91 KB]
Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa [583.03 KB]
Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa [715.87 KB]
Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa [657.6 KB]
Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa [84.86 KB]
Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa [82.76 KB]
Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa [54.04 KB]
Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa [60.64 KB]
Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa [565.5 KB]
Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa [305.34 KB]
Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa [809.39 KB]
Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa [841.69 KB]
Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa [177.19 KB]
Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa [177.91 KB]
Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa [145.53 KB]
Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa [145.64 KB]
Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa [148.46 KB]
Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa [147.76 KB]
Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa [86.62 KB]
Załącznik nr 4A i 4B - wzór oświadczenia wstępnego [314.78 KB]
Załącznik nr 5 - wzór wykazu osób [400.94 KB]
Załącznik nr 6 - wzór formularza ofertowego [445.51 KB]
Załącznik nr 7 - wzór umowy [317.94 KB]
Załącznik nr 8 - wzór oświadczenia gwarancyjnego [420.99 KB]
Załącznik nr 9 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej [539.46 KB]
Informacja z otwarcia [244.55 KB]
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [474.68 KB]
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 czerwca 2017 16:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Supryn
Ilość wyświetleń: 587
14 lipca 2017 12:37 (Magdalena Supryn) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_o_udzielenie_zamowienia_publicznego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 czerwca 2017 15:17 (Magdalena Supryn) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 czerwca 2017 17:42 (Magdalena Supryn) - Usunięcie załącznika [rzut_parteru_rys_nr_5.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl