Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu

Przetargi zobacz archiwum »

Załączniki:
Ogłoszenie [528.1 KB]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [703.05 KB]
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych [134.4 KB]
Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa - rzut przyziemia [754.72 KB]
Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa - zestawienie stolarki [130.73 KB]
Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa - elewacje inwentaryzacja 1 [252.15 KB]
Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa - elewacje inwentaryzacja 2 [234.79 KB]
Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa - elewacje remont 1 [201.6 KB]
Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa - elewacje remont 2 [182.73 KB]
Załącznik nr 3 - Opis techniczny [50.15 KB]
Załącznik nr 3 - Przekrój A-A [160.01 KB]
Załącznik nr 3 - Przekrój B-B [234.15 KB]
Załącznik nr 3 - Przekrój C-C [229.64 KB]
Załącznik nr 3 - Rzut przyziemia - instalacja elektryczna [426.14 KB]
Załącznik nr 3 - Rzut przyziemia - instalacja wodno- kanalizacyjna, c.o., wentylacja [479.81 KB]
Załącznik nr 3 - Rzut przyziemia - instalacja wentylacji [397.9 KB]
Załącznik nr 4A i 4B - wzór oświadczenia wstępnego [308.88 KB]
Załącznik nr 5 - wzór wykazu osób [398.27 KB]
Załącznik nr 6 - wzór formularza ofertowego [436.73 KB]
Załącznik nr 7 - wzór umowy [293.91 KB]
Załącznik nr 8 - wzór oświadczenia gwarancyjnego [417.64 KB]
Załącznik nr 9 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej [625.33 KB]
Załącznik nr 1 - Przedmiar robót [175.87 KB]
Informacja z otwarcia ofert [223.44 KB]
Wyniki postępowania [224.82 KB]
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2017 14:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Supryn
Ilość wyświetleń: 430
17 października 2017 10:48 (Magdalena Supryn) - Dodanie załącznika [wyniki_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 października 2017 14:27 (Magdalena Supryn) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 października 2017 14:27 (Magdalena Supryn) - Usunięcie załącznika [informacja_z_otwarcia.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl