Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu

Przetargi zobacz archiwum »

07 czerwca 2018 14:13

Przebudowa instalacji sanitarnych w budynku szkoły ZSCKR w Jabłoniu

Treść w  załącznikach

Załączniki:
Ogłoszenie [28.1 KB]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [612.85 KB]
Opis przedmiotu zamówienia - zał 1 [361.75 KB]
Przedmiar robót - zał 1a [121.24 KB]
SWIORB - zał 1b [378.84 KB]
Dokumentacja projektowa inst p.poż. - zał 1c - str 1 [107.07 KB]
Dokumentacja projektowa inst p.poż. - zał 1c - str 2 [265.1 KB]
Dokumentacja projektowa inst p.poż. - zał 1c - str 3 [185.64 KB]
Dokumentacja projektowa inst p.poż. - zał 1c - str 4 [173.75 KB]
Dokumentacja projektowa inst p.poż. - zał 1c - str 5 [116.63 KB]
Dokumentacja projektowa opis - zał 1c - str 6 [573.45 KB]
Dokumentacja projektowa inst. co., wod-kan. - zał 1c - str 7 [14.26 MB]
Dokumentacja projektowa inst. co., wod-kan. - zał 1c - str 8 [196.87 KB]
Dokumentacja projektowa inst. co., wod-kan. - zał 1c - str 9 [113.32 KB]
Dokumentacja projektowa inst. co., wod-kan. - zał 1c - str 10 [138.66 KB]
Dokumentacja projektowa inst. co., wod-kan. - zał 1c - str 11 [128.1 KB]
Dokumentacja projektowa inst. co., wod-kan. - zał 1c - str 12 [86.03 KB]
Dokumentacja projektowa inst. co., wod-kan. - zał 1c - str 13 [83.31 KB]
Dokumentacja projektowa inst. co., wod-kan. - zał 1c - str 14 [54.63 KB]
Dokumentacja projektowa inst. co., wod-kan. - zał 1c - str 15 [117.62 KB]
Dokumentacja projektowa inst. co., wod-kan. - zał 1c - str 16 [119.04 KB]
Dokumentacja projektowa inst. co., wod-kan. - zał 1c - str 17 [110.51 KB]
Dokumentacja projektowa inst. co., wod-kan. - zał 1c - str 18 [101.21 KB]
Dokumentacja projektowa inst. co., wod-kan. - zał 1c - str 19 [123.12 KB]
Dokumentacja projektowa inst. co., wod-kan. - zał 1c - str 20 [91.99 KB]
Dokumentacja projektowa inst. co., wod-kan. - zał 1c - str 21 [106.82 KB]
Dokumentacja projektowa inst. co., wod-kan. - zał 1c - str 22 [97.15 KB]
Formularz oferty - zał nr 2 [371.11 KB]
Informacja o grupie kapitałowej - zał 3 [659.26 KB]
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - zał 4 [462.07 KB]
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - zał 5 [455.06 KB]
Wykaz robót budowlanych - zał 6 [437.5 KB]
Wykaz osób - zał 7 [441.87 KB]
Istotne postanowienia umowy – wzór umowy - zał 8 [548.17 KB]
Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - zał 9 [635.94 KB]
Informacja z otwarcia ofert [206.78 KB]
Wyniki postępowania [389.34 KB]
Data wytworzenia dokumentu: 07.06.2018
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 czerwca 2018 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Supryn
Ilość wyświetleń: 357
05 lipca 2018 12:06 (Magdalena Supryn) - Dodanie załącznika [wyniki_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 czerwca 2018 14:25 (Magdalena Supryn) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 czerwca 2018 15:10 (Magdalena Supryn) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_9_do_siwz__klauzula_oswiadczenie_od_wykonawcy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl